ჩემი PDA მენტორი – ეს არის ონლაინ აპლიკაცია, რომელიც მოიცავს ორ ელემენტს: PDA რეპორტი და PDA უკუკავშირი, რომელთა მეშვეობითაც თქვენი მენტორები ზრუნავენ თქვენი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაზე.

პლატფორმა და მენტორი პერიოდულად აგზავნიან მეილებს, სხვადასხვა თემებით, რჩევებითა და სამოტივაციო მასალებით, რათა უნარ-ჩვევების განვითარების პროცესი იყოს საინტერესო და წარმატებული.

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოთ შესაბამისი კომპეტენცია:

ალტერნატივა 1: PDA International-ის კომპეტენციები (იხ. ფოტო ქვევით)

ალტერნატივა 2: თქვენ შეგიძლიათ თავად აირჩიოთ კომპეტენციები

მენტორის შესახებ რეკომენდაციები

პირველ რიგში, მომხმარებელი ღებულობს PDA შეფასებას, შემდგომ მენტორი და მოსწავლე ნიშნავენ შეხვედრას, ინდივიდუალური გეგმის შესადგენად.

მენტორის ფუნქციებში შედის, როგორც MyPDACoach-ის პროგრამის დეტალურად გაცნობა, ასევე კომპეტენციების სწორად არჩევაში დახმარება და 6 კვირიანი კურსის ხელმძღვანელობა.

მენტორი ხვდება კურსანტს: საწყის, შუა და ბოლო ეტაპებზე – პირადად ან ონლაინ გასაუბრების სახით. ისინი განიხილავეთ პროგრამის ცალკეულ დეტალებს და უზრუნველყოფენ პროგრამის წარმატების განხორციელებას.

ყველა მენტორი არის სერტიფიცირებული PDA-ის მიერ.

მენტორი ხელმძღვანელობს პროგრამას და ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • აგზავნის დამატები მასალებს;
 • ახორციელებს კურსანტებს მოტივირებას;
 • ხვდება კურსანტებს და განიხილავს დეტალებს.

სტარტაპი (5 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად) — უფასო
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა— უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — თვიური
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება – 1 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე

SME (10 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად))
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა- — უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — კვირეული
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება – 2 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე – 1 პირი

კორპორატიული (50 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად)
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა- — უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — კვირეული
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება- 10 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე – 2 პირი

პიროვნება 1

 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • ონლაინ მხარდაჭერა
 • N/A
 • N/A
 • N/A