ორგანიზაციები და განვითარების პოტენციალი

დღეს-დღეობით, მენტორების საქმიანობა პროფესიული კომპეტენციებისა და პოტენციალის ამაღლებას სცდება და [...]