კორპორატიული PDA პანელის გენერატორი:

 1. 30-მდე სხვადასხვა ტესტის (კომპეტენციის, გადაწყვეტილების მიღების, მოტივაციების და ა.შ.) და არაკოორდინირებული ტესტების ნაცვლად, ერთი PDA ტესტი სრულყოფილ შედეგს გვაძლევს.
 2. მომხმარებლის პირადი გვერდი და პანელი ინსტიტუციის ლოგოთი.
 3. ელექტრონული ფოსტისა, პერსონალისა და მენეჯმენტის კონტროლის შესაძლებლობა საორგანიზაციო პანელის საშუალებით.
 4. საჭირო არ არის პერსონალის ინფორმაციის სხვაგან გაგზავნა.
 5. ყოველწლიური დაბალი გადასახადი სხვადასხვა საანგარიშო შესაძლებლობების გამოყენებით.
 6. გამოწერის ყოველწლიური განახლებისა და ფასდაკლების მიღების შესაძლებლობა და თქვენი ორგანიზაციის პერსონალის შესაძლებლობების შეფასება წინა წლების შედეგებთან შედარებით.
 7. 50-ზე მეტი დამსახურების ცვლადების მიღება შესაბამის ქულებთან ერთად, EXCELL.PDF ფორმატებში.
 8. ულიმიტო ჯგუფური და ინდივიდუალური რეპორტების მიღება.
 9. შესაძლებლობა შექმნათ საკუთარი სამუშაო ადგილები თქვენი ორგანიზაციული სქემის შესაბამისად და შეაფასოთ ადამიანები ამ პოზიციებთან მიმართებაში.
 10. შედეგების გაზომვის შესაძლებლობა, როგორც წერილობით, ასევე ელექტრონულად.
 11. პერსონალსა და ლიდერებს შორის კონფლიქტებზე დაკვირვების შესაძლებლობა.
 12. ჯგუფის წევრთა მოსაზრებების, მათი ენერგიის დონისა და მოტივაციის საფუძველზე ჯგუფის მუშაობის გაუმჯობესება.
 13. ინდივიდუალური განვითარების 6 კვირიანი გეგმის შედგენა ნებისმიერი საჭირო ცვლადის საფუძველზე. ინდივიდუალური განვითარების დასკვნის მიღება.
 14. რეპორტების აუდიო-ინტერპრეტაცია.
 15. ლიმიტის დაწესების შესაძლებლობა თითოეული პოზიციისთვის და ადამიანების შეფასება ამ ლიმიტთან მიმართებაში.
 16. კონსულტაცია გაუმჯობესებისათვის.
 17. PDA ინტერვიუს ფორმატების გამოყენების შესაძლებლობა.
 18. ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც მცდარ პასუხებს სცემენ კითხვებს.
 19. PDA ძირითად პანელთან კავშირით სისტემა განახლებადია. ერთდროული ცნობების მიღება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
 20. მიიღეთ ანგარიშები 90% -იანი სიზუსტით. ესაა მსოფლიოში ერთადერთი სისტემა 5 ღერძით.
 21. რეპორტებისა და შეფასებების მიღება 35 ენაზე, მათ შორის ქართულ ენაზეც.
 22. ერთადერთი ქართული პროგრამა, რომელსაც აქვს კანონიერი მოქმედება და PDA– ს რეალური წარმომადგენლობა საქართველოში.
 23. შეაფასეთ ყველაზე ნაკლებად შრომატევადი, საყოველთაოდ მიღებული და შემოქმედებითი გზით, მხოლოდ სიტყვების საფუძველზე და წინადადებების გაგების ან არასათანადო თარგმანის საჭიროების გარეშე.

სტარტაპი (5 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად) — უფასო
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა— უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — თვიური
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება – 1 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე

SME (10 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად))
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა- — უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — კვირეული
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება – 2 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე – 1 პირი

კორპორატიული (50 კრედიტამდე)

 • ბიზნეს პანელზე სატესტო წვდომა — +
 • ბიზნეს პანელი(თვიურად)
 • ტრეინინგის მხარდაჭერა- — უფასო
 • ონლაინ მხარდაჭერა — უფასო
 • უფასო კონსულტაცია — კვირეული
 • Lifeskills ვებინარებზე უფასო დასწრება- 10 პირი
 • უფასო დასწრება ვორქშოპებზე – 2 პირი

პიროვნება 1

 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • ონლაინ მხარდაჭერა
 • N/A
 • N/A
 • N/A