ორგანიზაციები და განვითარების პოტენციალი

By |2019-10-30T11:44:46+00:00October 30th, 2019|Categories: Uncategorized @ka|

დღეს-დღეობით, მენტორების საქმიანობა პროფესიული კომპეტენციებისა და პოტენციალის ამაღლებას სცდება და კლიენტების პირადი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასაც უწყობს ხელს. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მენტორისა და კლიენტის თანამშრომლობა მრავალმხრივია. როდესაც მენტორს საკუთარი თავისთვის ან თანამშრომლისთვის ვარჩევთ, მხოლოდ იღბალის იმედად არ უნდა ვიყოთ. მენტორს დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია ორგანიზაციის ნებისმიერი საფეხურის განვითარებისა და პროგრესისთვის. საორგანიზაციო კონსულტანტის, მარია ლუიზა დე [...]