უკეთესი სამყარო ყველასთვის.

ყველაზე დიდი უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული პლატფორმა საქართველოში.

ჩვენ გვსურს ქვეყნის განვითარებაში შევიტანოთ წვლილი, ახალგაზრდების ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების განვითარების უზრუნველყოფით.

პატიოსნება, პროფესიონალიზმი, კონფიდენციალურობა, განვითარება

მომავლის სამყარო განვითარებულ და მცოდნე ადამიანებს საჭიროებს. ჩვენ ვმუშაობთ იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ახალგაზრდებს განავითარონ თავიანთი ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევები.

PDA სერტიფიკატები

lifeskills.ge
lifeskills.ge

ჩვენი გუნდი

ხოსრო ასლანი
ხოსრო ასლანიდამფუძნებელი
ეკატერინე-ჩიგოგიძე
ეკატერინე-ჩიგოგიძებიზნეს პარტნიორი
ტარა ტაბანდეჰ
ტარა ტაბანდეჰ
ირაკლი ზამბახიძე
ირაკლი ზამბახიძე

Lifeskills-ს კლიენტები

PDA-ს კლიენტები

lifeskills