PDA მარტივი, ზუსტი და მეცნიერულად დადასტურებული მეთოდით, საშუალებას იძლევა აღწეროს და შეაფასოს კონკრეტული ადამიანის ქცევა.

იგი ასევე დაგეხმარებათ განსაზღვროთ სხვადასხვა ვაკანსიისთვის საჭირო თვისებები და შეაფასოთ რამდენად თავსებადია ესა თუ ის პიროვნება.

PDA -ს შეფასების სისტემა არ გვეუბნები რა არის ცუდი ან კარგი, იგი განსაზღვრავს მხოლოდ კონკრეტული პიროვნების ქცევისთვის დამახასიათებელ ელემენტებს და მის შესაბამისობას დასაკავებელ პოზიციასთან.

ორგანიზაციები: ტალანტების აღმოსაჩენად / გასავითარებლად / შესანარჩუნებლად. მას იყენებს თითქმის ყველა წამყვანი ორგანიზაცია მსოფლიოში.

HR საკონსულტაციო კომპანიები: ეს არის მძლავრი იარაღი ასეთი კომპანიებისთვის, განახორციელონ საკუთარი საქმიანობა უფრო ეფექტურად.

ადამიანები: PDA-ს იყენებენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ, საკუტარი ძლიერი მხარეები, რაც ეხმარებათ მათ კარიერულ წინსვლაში და თანამშრომლებთან/უფროსებთან ეფექტურ კომუნიკაციაში.

PDA International მუდმივად ცდილობს შეინარჩუნოს უმაღლესი სტანდარტი, კვლევებისა და განვითარების პროცესის მეშვეობით. PDA-ის შეფასების სისტემა უზუსტესია, რაც საშუალებას აძლევს HR სპეციალისტებსა და მენეჯერებს უფრო მარტივად აღმოაჩინონ ახალი ტალატები.

“Life skills” განიმარტება, როგორც ფსიქოსოციალური თვისებები, რომლებიც ეხმარება ადამიანს ადაპტაციაში და ყოველდღიური ცხოვრებისეული სიძნელეების გადალახვაში.

თვისებები სამი კატეგორიის არის:

  • კოგნიტიური – ინფორმაციის ანალიზისა და გამოყენებისთვის,
  • პერსონალური – საკუთარი ორგანიზაციის შექმნის და მართვისთვის,
  • ინტერ-პერსონალური – სხვებთან ეფექტური კომუნიკაციისთვის.
+0
ქვეყანა
+0
შეფასებული ადამიანი
+0
პარტნიორი
+0
სერტიფიცირებული ანალიტიკოსი
lifeskills.ge

ვაკანსიის მოთხოვნების განსაზღვრის პროცესი იწყება, სასურველი კადრის პროფილის ჩამოყალიბებით, რაც საშუალებას იძლევა გამოგზავნილი რეზიუმების არჩევისას შეფასდეს კანდიდატის თვისებები, თუ რამდენად მიესადაგება იგი, გამოცხადებულ ვაკანსიას.

The PDA 360° უკუკავშირი ეს არის კონკრეტულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით, ადამიანის თვისებების, ქცევისა და დამოკიდებულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება.

იგი მოიცავს, როგორც შეფასებული პირის, ასევე მესამე პირების (თანამშრომლები, კოლეგები, სუპერვაიზორები) ჩართულობას, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ შეხედულებებსა და კომენტარებს.

აღნიშნული რეპორტი მოიცავს მრავალმხრივ შედეგებს, შეფასების პროცესიდან, რაც საშუალებას მოგცემთ შეაფასთ თქვენ სიძლიერეები და შესაძლებლობები, შემდგომი კარიერული თვალსაზრისით.

PDA International-მა შექმნა MyPDACoach პროგრამა. ეს არის ონლაინ ხელსაწყო, რომელიც საშუალებას მოგცემთ PDA შეფასებასთან ერთად, უფრო გააძლიეროთ და განავითაროთ თქვენი შესაძლებლობები.

ექვს თვიანი პროცესის ფარგლებში, MyPDACoach პროგრამა დაგეხმარებათ შეცვალოთ თქვენი ქცევათა წყობა, რაც პირადი და გუნდური წარმატების წინაპირობა გახდება. MyPDACoach – ეს არის თქვენი წარმატების ფორმულა.

PDA გთავაზობთ ორგანიზაციების კომპეტენციების ფართო არჩევანს, რომელთა მიმართ მოხდება კონკრეტული პირების ქცევისა და თვისებების შემოწმება.

გარდა ამისა, კომპეტენციების არჩევანი საშუალებას მოგცემთ შეადგინოთ ცალკეული პროგრამები, რომლებიც მთლიანად მორგებული იქნება თქვენი თანამშრომლების განვითარებაზე.

ძლიერი პერსონალური ტესტი, რაც განვითარების საშუალებას მოგცემთ, კარიერიული წინსვლისთვის!

Lifeskills გააჩნია მთავარი პრინციპი: ყველას შეუძლია ერთმანეთის დახმარება.

გაიარეთ ტესტები, რომლებიც ბევრ საინტერესოს გეტყვიან თქვენზე და სხვებზე!

  • lifeskills

როგორ მოვიქცეთ ირაციონალურ ადამიანებთაბ?

October 23rd, 2020|0 Comments

ირაციონალურ ადამიანებთან ურთიერთობა შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, რადგან ისინი უარს იტყვიან გააზრებაზე და ყურადღებას გაამახვილებენ ერთ კონკრეტულ მომენტზე. სამწუხაროდ, ყველას ცხოვრებაში სულ მცირე ერთი ირაციონალური ადამიანი გვყავს გარშემო, მაგრამ მათ ასევე ბევრ [...]

მეტად მოქნილი ორგანიზაციები

August 10th, 2020|0 Comments

მეტად მოქნილ ორგანიზაციებს მოქნილი სამუშაო შესაძლებლობები აქვთ (განსაკუთრებით VUCA გარემოში) ორგანიზაციის ყველა წევრისთვის, მიუხედავად პოზიციისა. მოქნილი ორგანიზაციების ზოგიერთი მახასიათებელია: დაქირავების მოდელისა და კომპანიის მოთხოვნების ადაპტირება, რისკებისა და ხარჯების შემცირებით. თანამშრომელს, რომელიც [...]

PDA ოქროს პარტნიორი
ჩვენი სერვისები და პროდუქტები ორიენტირებულია შემდეგ ღირებულებებზე: თვითშეფასება, პიროვნული ზრდა, გუნდურობა, სწორი კადრების აყვანის შესაძლებლობა: ყველაფერი ის, რაც ქართულ ბიზნეს სჭირდება დღეს!
PDA ოქროს პარტნიორი