მეტად მოქნილ ორგანიზაციებს
მოქნილი სამუშაო შესაძლებლობები აქვთ (განსაკუთრებით VUCA გარემოში) ორგანიზაციის ყველა წევრისთვის, მიუხედავად პოზიციისა.

მოქნილი ორგანიზაციების ზოგიერთი მახასიათებელია:

დაქირავების მოდელისა და კომპანიის მოთხოვნების ადაპტირება, რისკებისა და ხარჯების შემცირებით. თანამშრომელს, რომელიც კვირაში ერთ დღეს სახლიდან მუშაობს, მეტი თანხა უგროვდება თვის ბოლოს, რადგან სამუშაო ადგილებზე გადაადგილებას არ საჭიროებს, გარდა ამისა, კომპანიისთვისაც შემცირდება ხარჯები რადგან ოფისის გამოყენება მცირდება.
იზრდება პროდუქტიულობა. თანამშრომლების მიერ საკუთარი გრაფიკის შექმნა ორგანიზაციაზე დადებითად იმოქმედებს, რადგან თანამშრომლებს ექნებათ მაღალი ინტერესი და კონცენტრაციის უნარი.
გსურთ გაიგოთ მეტი?

არ გამოტოვოთ ეს TED საუბარი სიუზან რედდენის მიერ!